Spot Technology: Network / Satellilte

WYPOŻYCZ I SPRAWDŹ

Chcesz przetestować urządzenie?
Przed zakupem zastanawiasz się?
Wyruszasz w podróż na krótko, ale potrzebujesz lokalizatora?
Istnieje możliwość wypożyczenia urządzenia SPOT Gen3

1. NAPISZ MAIL

Napisz do nas wiadomość mailową biuro@lokalizatorspot.pl, informującą o planowanej dacie wypożyczenia oraz określ czas, na jaki chcesz wypożyczyć urządzenie.

2. SPOT

Przedmiotem wypożyczenia jest:

- urządzenie SPOT Gen3 z aktywnym abonamentem Extreme Trucking,

- zestaw 4 baterii do urządzenia.

3. WARUNKI WYPOŻYCZENIA

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą mailową.
- Podstawowym warunkiem wypożyczenia jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

- Opłatę za wypożyczenie sprzętu oraz kaucję, należy uiścić przed wypożyczeniem, przelewem na wskazany numer konta oraz przedstawić potwierdzenie płatności.

- Każda doba rozpoczyna się od godz. 14 i trwa do godziny 14 dnia następnego.

- Opłata jest pobierana za każdą rozpoczętą dobę wypożyczenia.

- Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas użytkowania sprzętu.

- Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za zagubienie sprzętu.

- W przypadku opóźnienia w zwrocie urządzenia naliczamy karę umowną określoną w Umowie Wypożyczenia.

- Kaucja w całości podlega zwrotowi, gdy urządzenie zostało zwrócone w ustalonym terminie i jest w stanie technicznym, w jakim zostało wypożyczone.

- Kaucja zostaje zatrzymana w części lub całości, kiedy urządzenie jest uszkodzone w części lub w całości, lub nie została uregulowana kara z tytułu opóźnienia w zwrocie urządzenia.

- Nieodebranie sprzętu w terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

4. CENA

40 zł - cena wypożyczenia za 1 dobę*
500 zł - kaucja

* Przy wypożyczeniu na dłużej niż 30 dni oferujemy indywidualne warunki.

5. WAŻNE!

W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności urządzenia prosimy o przygotowanie:

- 5 adresów e-mail osób —> opcja CHECK IN

- 5 adresów e-mail osób —> opcja HELP

- dane (imię, nazwisko, adres, telefon, kraj zamieszkania) osoby pierwszego kontaktu w razie wypadku —> opcja SOS

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą mailową


biuro@lokalizatorspot.pl lub telefoniczny 604 592 522 | 608 374 564.